Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Są dwie zasady prowadzące do sukcesu: (1) Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz."
Roger H. Lincoln

KONFLIKTY I ICH ROZWIĄZYWANIE W ZESPOLE PRACOWNICZYM (2 dni)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przyczynami konfliktów wewnątrzorganizacyjnych, w tym również konfliktów interpersonalnych. Program realizowany będzie z wykorzystaniem sprawdzonych technik i metod nauczania (np. scenki sytuacyjne, studium przypadku, gry symulacyjne, gry psychologiczne). Wprowadzenie do programu technik warsztatowych daje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu różnorodnych reakcji na konflikt, rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych oraz prowadzenie negocjacji.

Program szkolenia

Istota i rodzaje konfliktów
 • Przyczyny powstawania konfliktów w organizacji
 • Modele przebiegu konfliktów w organizacji
 • Zła komunikacja, jako jedna z częstszych przyczyn konfliktu
 • Konflikt interesów. Określenie sytuacji konfliktowej
Przebieg i rozwój konfliktu - dynamika przebiegu konfliktu
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów
 • Sposoby rozwiązywania i zapobiegania konfliktom
 • Metody i style kierowania konfliktami
Konflikt grupowy i jego przyczyny
 • Teoria konfliktu grupowego
 • Konflikt pozorny i konflikt rzeczywisty
 • Teoria względnego niezaspokojenia i jej miejsce w konflikcie grupowym
 • Konfliktogenna rola podstawowych potrzeb psychicznych
 • Rozwiązywanie konfliktów grupowych metodą negocjacji i mediacji
 • Rozwiązywanie konfliktów metodą odstraszania i jednostronnej deskalacji
 • Zarządzanie organizacją poprzez kierowanie konfliktem w zespole pracowniczym
 • Ludzie toksyczni ich rola w grupie i wpływ na członków grupy
Zarządzanie stresem w sytuacjach konfliktowych
 • Mechanizmy obronne – korzyści i koszty płynące z ich stosowania
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty