Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Jeśli nie zapalasz żadnych świeczek nie narzekaj na ciemność."
Autor nieznany

AUTOPREZENTACJA, CZYLI ZARZĄDZANIE WŁASNYM WIZERUNKIEM (2 dni)

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwoju kompetencji osobistych rozumianych jako umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (kamery, aparatu fotograficznego) oraz wizażysty.

Program szkolenia

Nabywanie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku zawodowego
 • Opanowanie strategii ingracjacji i autopromocji, czyli strategii kształtowania wizerunku osoby kompetentnej, sympatycznej i godnej zaufania
 • Planowanie osobistego PR, czyli zadbanie o własną reputację i rozgłos (publicity)
 • Praktyczne zaznajomienie się z zasadami promowania profesjonalnego postępowania w kluczowych sytuacjach zawodowych
 • Stylizacja, czyli zadbanie o tzw. Statyczne aspekty autoprezentacji, w szczególności o ubiór stosowny do roli zawodowej oraz zawodowych aspiracji
Elementy medialnego wizerunku
 • Cechy charakteryzujące zdolności przywódcze, komunikacyjne oraz osobiste
Komunikacja niewerbalna
 • Przekazywanie wizerunku jednostki za pomocą znaków
 • Sposób i styl ubierania się
 • Język ciała i wyraz twarzy
 • Sposób mówienia
Komunikacja werbalna – jak mówić, by nas słuchano, jak słuchać, by do nas mówiono
 • Treść (co przekazywać?)
 • Sposób przekazu (jak mówić?)
 • Źródło przekazu (kto mówi?)
 • Środki retoryczne stosowane w przemówieniach
 • Czym trzeba pamiętać stojąc przed słuchaczami?
 • Jak argumentować
 • Rodzaje dyskutantów
 • Jak sobie radzić z zarzutami
Przemówienia – jak je przygotowywać?
 • Wywiad – jako sposób przekazu
 • Różnice w przygotowaniu się i w wystąpieniach: radiowych, telewizyjnych, bezpośrednich przed publicznością
 • Miejsce i aranżacja przestrzeni podczas wystąpieńTERMIN SZKOLENIA

Data od Data do Zapisy na szkolenie
Kwiecień
2015-04-082015-04-09Zapisz się już dziśINFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania szkolenia
 • 16 h szkoleniowych (2 dni)
Agenda
 • Dzień 1: 10.00 – 17.00
 • Dzień 2: 09.00 – 16.00
Koszt uczestnictwa w szkoleniu
 • 1300 PLN netto (+23% VAT)
Zapytaj nas o wysokość rabatu przy zgłoszeniu udziału więcej niż jednej osoby.
Kontakt:
tel.: 608 698 333
e-mail: szkolenia@career-business.pl

Cena obejmuje
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • konsultacje po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • lunch oraz przerwy kawowe
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty