Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Nie pozwól życiu, by Cię zniechęciło. Każdy, kto doszedł tam, gdzie jest, musiał zacząć tam, gdzie był."
Richard Evans

AUTOPREZENTACJA, CZYLI ZARZĄDZANIE WŁASNYM WIZERUNKIEM (2 dni)

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwoju kompetencji osobistych rozumianych jako umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (kamery, aparatu fotograficznego) oraz wizażysty.

Program szkolenia

Nabywanie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku zawodowego
 • Opanowanie strategii ingracjacji i autopromocji, czyli strategii kształtowania wizerunku osoby kompetentnej, sympatycznej i godnej zaufania
 • Planowanie osobistego PR, czyli zadbanie o własną reputację i rozgłos (publicity)
 • Praktyczne zaznajomienie się z zasadami promowania profesjonalnego postępowania w kluczowych sytuacjach zawodowych
 • Stylizacja, czyli zadbanie o tzw. Statyczne aspekty autoprezentacji, w szczególności o ubiór stosowny do roli zawodowej oraz zawodowych aspiracji
Elementy medialnego wizerunku
 • Cechy charakteryzujące zdolności przywódcze, komunikacyjne oraz osobiste
Komunikacja niewerbalna
 • Przekazywanie wizerunku jednostki za pomocą znaków
 • Sposób i styl ubierania się
 • Język ciała i wyraz twarzy
 • Sposób mówienia
Komunikacja werbalna – jak mówić, by nas słuchano, jak słuchać, by do nas mówiono
 • Treść (co przekazywać?)
 • Sposób przekazu (jak mówić?)
 • Źródło przekazu (kto mówi?)
 • Środki retoryczne stosowane w przemówieniach
 • Czym trzeba pamiętać stojąc przed słuchaczami?
 • Jak argumentować
 • Rodzaje dyskutantów
 • Jak sobie radzić z zarzutami
Przemówienia – jak je przygotowywać?
 • Wywiad – jako sposób przekazu
 • Różnice w przygotowaniu się i w wystąpieniach: radiowych, telewizyjnych, bezpośrednich przed publicznością
 • Miejsce i aranżacja przestrzeni podczas wystąpień
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty