Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Słuch jest jednym z pięciu zmysłów. Za to słuchanie jest sztuką."
Frank Tyger

AUTOPREZENTACJA, CZYLI ZARZĄDZANIE WŁASNYM WIZERUNKIEM (2 dni)

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwoju kompetencji osobistych rozumianych jako umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu (kamery, aparatu fotograficznego) oraz wizażysty.

Program szkolenia

Nabywanie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku zawodowego
 • Opanowanie strategii ingracjacji i autopromocji, czyli strategii kształtowania wizerunku osoby kompetentnej, sympatycznej i godnej zaufania
 • Planowanie osobistego PR, czyli zadbanie o własną reputację i rozgłos (publicity)
 • Praktyczne zaznajomienie się z zasadami promowania profesjonalnego postępowania w kluczowych sytuacjach zawodowych
 • Stylizacja, czyli zadbanie o tzw. Statyczne aspekty autoprezentacji, w szczególności o ubiór stosowny do roli zawodowej oraz zawodowych aspiracji
Elementy medialnego wizerunku
 • Cechy charakteryzujące zdolności przywódcze, komunikacyjne oraz osobiste
Komunikacja niewerbalna
 • Przekazywanie wizerunku jednostki za pomocą znaków
 • Sposób i styl ubierania się
 • Język ciała i wyraz twarzy
 • Sposób mówienia
Komunikacja werbalna – jak mówić, by nas słuchano, jak słuchać, by do nas mówiono
 • Treść (co przekazywać?)
 • Sposób przekazu (jak mówić?)
 • Źródło przekazu (kto mówi?)
 • Środki retoryczne stosowane w przemówieniach
 • Czym trzeba pamiętać stojąc przed słuchaczami?
 • Jak argumentować
 • Rodzaje dyskutantów
 • Jak sobie radzić z zarzutami
Przemówienia – jak je przygotowywać?
 • Wywiad – jako sposób przekazu
 • Różnice w przygotowaniu się i w wystąpieniach: radiowych, telewizyjnych, bezpośrednich przed publicznością
 • Miejsce i aranżacja przestrzeni podczas wystąpieńTERMIN SZKOLENIA

Data od Data do Zapisy na szkolenie
brak szkoleńINFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania szkolenia
 • 16 h szkoleniowych (2 dni)
Agenda
 • Dzień 1: 10.00 – 17.00
 • Dzień 2: 09.00 – 16.00
Koszt uczestnictwa w szkoleniu
 • 1300 PLN netto (+23% VAT)
Zapytaj nas o wysokość rabatu przy zgłoszeniu udziału więcej niż jednej osoby.
Kontakt:
tel.: 608 698 333
e-mail: szkolenia@career-business.pl

Cena obejmuje
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • konsultacje po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • lunch oraz przerwy kawowe
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty