Dzisiaj tworzymy Twoje lepsze jutro
"Jeśli od czasu do czasu nie ponosisz porażki - oznacza to, że nie robisz nic bardzo innowacyjnego."
Woody Allen

Career & Business - Coaching, Szkolenia

Projekty przez nas realizowane pomogą Państwu:
  • określić potrzeby rozwojowe pracowników i potrzeby szkoleniowe firmy
  • sprawdzić, jak pracownicy oceniają firmę, w której pracują i jej system motywacyjny (a także zdolność menadżerów do motywowania podwładnych)
  • wdrożyć lub usprawnić systemy ocen okresowych, szkoleń, kompetencji
  • zidentyfikować najbardziej utalentowanych pracowników
  • wzmocnić transfer wiedzy ze szkoleń do codziennego funkcjonowania firmy
Badania stanowiące punkt wyjścia do wielu projektów, prowadzone są z wykorzystaniem wielokrotnie weryfikowanych narzędzi.

Jako firma zewnętrzna, Career & Business Consulting Center może zagwarantować anonimowość badanych - a więc nakłonić ich do szczerych opinii. Zapewniamy też obiektywność i sprawiedliwe wyniki badań. Badania prowadzone są w przyjaznej atmosferze, co zachęca pracowników do szczerych wypowiedzi.

Nasze prace nie kończą się na przygotowaniu raportu - pomagamy również we wdrożeniu wniosków z badań w codzienną pracę.
Zespół Career & Business
Partnerzy
Certyfikaty